ماه قدر شناسی

حلول ماه دارای شب برتر از هزار ماه مبارکباد.

 

کاش ، در این رمضان لایق دیدار شویم                           

سحری با نظر لطف تو بیدار شویم !

  کاش منّت بگذاری به سرم مهدی جان !                            

تا که همسفره تو لحظه افطار شوم

/ 3 نظر / 17 بازدید
رشید داودی

[خجالت][ماچ]

سعیده

[گل]