دلبرا

تمام هفته دلم را به جمعه خوش کردم

دوباره غروب جمعــــه شد و باز تنهایم

 

دلم خوش بود که ماه رمضان اومده

زمزمه این روزهام این بود که

شاید این جمعه بیاید ، شـایـد

اما...

باز هم این جمعه گذشت و دلم از راه نیامد... .

 

آقا جونم!

توکه یک گوشه ی چشمت غم عالم ببرد

حیف باشد که تو باشــــی و مرا غم ببرد.

دلم گرفته ، خوب میدونی چرا مولاجان،حرف دلم اینه که خدایا!

« أشکو إلیک ما لا تخفی علیک ».

أیها العزیز

پر کن دوباره کیل مرا ایها العزیز!

دست منو نگاه شما ایها العزیز!

رو از من شکسته مگردان که سال هاست

رو کــــــرده ام به سـمت شما ایها العزیز!

جان را گرفته ام به سر دست و آمدم

از کوره راه های بلا ایها العزیز

وادی به وادی آمده ام از درت مران

وا کن دری بروی گــــــــــدا ایها العزیز

چیـــزی که از بزرگــــــــی تو کم نمی شود

این کاســــه را... فــأوف لنــا ایها العـــــزیز

ما جـــان و مـال باختــگان را رهـا مکن

بگذار بگذرد شب ما ایها العـــزیز

***

خالی تر از دو دست من این چشم خالی است

محـتاج یک نـــــــگاه تو ایهــــــا العــــــــــــــــزیز

 

شاعر: م.سقلاطانی

/ 2 نظر / 20 بازدید
جواد

عکساش باز نمیشه