جملات زیبا

بی مقدمه؛

بچه ها شوخی شوخی به گنجشک ها سنگ می زنن و گنجشک ها جدی جدی می میرن....

آدما شوخی شوخی زخم می زنن و قلب ها جدی جدی می شکنن....

/ 0 نظر / 4 بازدید